diggdiggdigg

Нов европейски общ регламент (ес) 679/2016 за защита на личните данни влиза в действие

Общ Регламент (ЕС) на Европейския съюз за защита на личните данни влиза в сила, считано от 25 май 2018г. Целта на Регламента е да предостави по-добра защита и конфиденциалност на личните данни на населението. В съответствие с новите разпоредби на Общ регламент за за...

Консорциум „СЕТ“ завърши рехабилитацията на жп отсечка Стралджа-Церковски

Консорциум „СЕТ“ завърши рехабилитацията на жп отсечка Стралджа-Церковски Консорциум „СЕТ“ завърши изпълнението на договор за рехабилитация на железопътен участък Стралджа-Церковски с ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“. На официална церемония  за завършване...

Дитсманн Енергоремонт завърши проект за възстановяне, ремонт и модернизация на три тягови подстанции

Дитсманн Енергоремонт завърши проект за възстановяне, ремонт и модернизация на три тягови подстанции Проектът се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.   “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД завърши изпълнението на проект “Рехабилит...