diggdiggdigg

„Енергоремонт“ става „ДитсманнЕнергоремонт“

През август 2017 г. Dietsmann придоби 97,5% от акциите на българската „Енергоремонт Холдинг“ АД. С придобиването на „Енергоремонт“, Dietsmann не просто пое управлението на най-голямата компания за ремонт и поддръжка в България, но и получи достъп до секторите на ядр...