diggdiggdigg

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 151, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че в ДитсманнЕнергоремонт е постъпило търгово предложение от „ДИЙТСМАН“ Н.В. (Dietsmann N.V.) към акционерите на ДитсманнЕнергоремонт за закупуване на 480 295 (четиристотин...

Продължават строително-монтажните работи на подстанция Карнобат

Обектът се финансира от ОП“ Транспорт и Транспортна инфарструктура“ и е част от проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци по жп линия Пловдив-Бургас-възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанци Бургас, Карнобат и Ямбол“ „Енергоремонт Холдинг“...

Стартира рехабилитацията на железопътния участък Стралджа-Церковски, която е част от проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

Днес, 31.08.2017 г.,  с церемония „първа копка“ официално бе дадено начало на рехабилитацията на железопътен участък Стралджа-Церковски, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. На церемонията присъстваха  зам.министър...