diggdiggdigg

Dietsmann придобива 97% от акциите на българската „Енергоремонт“

Dietsmann придоби 97,5% от акциите на „ДитсманнЕнергоремонт“ в България [BUL: 6EG]. Останалите 2,5% от капитала се държат от миноритарни акционери чрез Българската фондова борса. Dietsmann взе решението да навлезе на Балканския полуостров след подробен анализ, който идентифицир...