diggdiggdigg

„Енергоремонт Холдинг” подписа нов договор с „Мини Марица Изток” ЕАД за частична рехабилитация на оборудване

„Енергоремонт Холдинг“ АД  в партньорство с АББ Аутомацион ГмбХ, Германия и „Българска Енергетика“ АД в Обединение, подписа нов договор  с „Мини Марица Изток“ ЕАД за частична рехабилитация на 3 роторни багера от типа SRs 2000. Обхватът на договора включва замяна на задвижвания по...

„Енергоремонт Холдинг” успешно завърши проект за нова система в „Мини Марица Изток”

„Енергоремонт Холдинг”АД в партньорство с „Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД в обединение „Пробовземане 2015” завърши успешни 72 часови проби под товар в Рудник „Трояново-1“ на „Мини Марица- изток“ ЕАД . По този начин холдингът успешно приключи”Проектиране, изграждане и въвеж...

Инж. Теодор Осиковски поздрави партньорите на ЕРХ за Деня на енергетика

Инж. Теодор Осиковски, главен изпълнителен директор на „Енергоремонт Холдинг”АД изпрати поздравително писмо до партньорите на холдинга по повод професионалния празник Деня на енергетика. В него той подчертава, че професията енергетик е изключително отговорна и изи...

Международен инвеститор преговаря за придобиване на контролен пакет от акции от „Енергоремонт-Холдинг“ АД

Ръководството на „Енергоремонт-Холдинг“ АД е уведомено за започнали преговори между акционери на дружеството и Dietsmann за придобиване от потенциалния инвеститор на контролен ...

Проект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас”

Обект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол” В началото на 2016 г., в изпълнение на договор ...