diggdiggdigg

„Енергоремонт Холдинг” приключи годишния планов ремонт на 6 блок на АЕЦ”Козлодуй”

„Енергоремонт Холдинг” АД  успешно и в срок завърши годишния планов ремонт на шести блок на АЕЦ”Козлодуй”. На 10 ноември тази година след проверка и издадено одобрение от Агенцията за ядрено регулиране хиляда мегатовият реактор бе включен в паралел с електроенергийната система на...

„Енергоремонт Холдинг” спечели нов проект за обновяване на енергийна инфраструктура

Реконструкцията на подстанция ”Карнобат” е част от Плана на ЕСО за развитие на преносната мрежа на България и ще гарантира сигурност на захранването  „Енергоремонт Холдинг”АД, една от най-големите структури в България, специализирана в ремонт, рехабилитация, модерни...