diggdiggdigg

ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ“ АД стартира строителните дейности за възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол по железопътната линия Пловдив – Бургас

Днес, 16 септември, с церемония „първа копка“ на тягова подстанция (ТПС) Ямбол, беше даден официалния старт на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови...