diggdiggdigg

„Eнергоремонт Холдинг” АД навлиза в нова област на дейност

„Енергоремонт Холдинг”АД (EРХ) разширява областите, в които работи с изпълнение на проект ”Ликвидация на екологичните щети от минните дейности на рудници ”Седми Септември” и „Христо Ботев” на ”Мини Перник” ЕАД(л). Той притежава Сертификат ISO 14001:2004 Система за управление ...