diggdiggdigg

„Енергоремонт Холдинг“ завърши проект за енергийна ефективност на стойност 30 млн. лева

Множество лечебни и здравни заведения, детски градини, училища и други различни по своята функция административни сгради в София, Ихтиман, Кюстендил, Банско, Перник, Варна, Добрич, Сливен, Габрово и редица други градове в страната ще спестят енергийни разходи, които са сериоз...