diggdiggdigg

Енергоремонт холдинг АД – едноличен собственик на капитала на Енергоремонт-Бобов дол АД

ДитсманнЕнергоремонт АД(EРХ) успешно реализира търгово предложение към миноритарните акционери и вече притежава 100% от акциите на Енергоремонт- Бобов дол АД. Придобиването бе осъществено при цена от 24.94 лв. за акция. Реализирането на сделката е последен завършващ е...

„Енергоремонт холдинг”АД придоби мажоритарен дял в „Електроимпекс“ АД

След продължили повече от шест месеца преговори, на база на задълбочен анализ и убеденост в силния положителен ефект за двете холдингови дружества, ръководствата на „ДитсманнЕнергоремонт“ АД и „ЕЛЕКТРОМАШИНАРИ ХОЛДИНГ“ АД постигнаха съгласие и взеха решение за стартир...

Енергоремонт холдинг подкрепи международна конференция за енергийната инфраструктура в Югоизточна Европа

ДитсманнЕнергоремонт АД бе eдин от спонсорите на международната конференция ”Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа”, която се проведе на 15 и 16 септември тази година в София. В нея участваха зам.председателят на ЕК и комисар за енергийния съюз Маро...