diggdiggdigg

С добро управление и нови проекти „Енергоремонт Холдинг” АД отчита пeчалба от над половин милион лева за първото полугодие

Доброто управление и последователна политика в изпълнение на обявената в края на май 2013 година Стратегия за развитие отново се отразиха върху финансови резултати на „Енергоремонт Холдинг” АД (EРХ) за първите шест месеца на тази година. Печалбата на холдинга се увеличава...

„Енергоремонт Холдинг”АД успешно завърши строежа на първия си ВЕЦ в Република Македония

„Енергоремонт Холдинг”АД успешно завърши строително-монтажните дейности по ВЕЦ”Шемница”, една от трите малки водноелектрически централи, който изгражда в Република Македония. Останалите две централи са на различни етапи от своята реализация и ще бъдат завършени до края на 2...