diggdiggdigg

Енергоремонт Холдинг се дистанцира от изнесената в медийното пространство позиция на Борислав Лазаров, Председател на КС на КСЕБ и на Управителния съвет на „Българска енергийна борса“ АД

Ръководството на „ДитсманнЕнергоремонт“ АД, който е един от учредителите на кандидата за оператор на енергийната борса в България – „Българска енергийна борса“ АД, се дистанцира категорично от изнесената в медиите позиция на г-н Борислав Лазаров, Председател на КС на Камарата н...