diggdiggdigg

„Енергоремонт холдинг” АД ще продължи разширяването на пазарните си позиции зад граница

И през 2014 година ДитсманнЕнергоремонт ще продължи да разширява пазарното си присъствие в Югоизточна Европа и Близкия Изток с участие в проекти за ремонт, модернизация и изграждане на енергийни мощности, ядрената енергетика, минното дело, поддръжката на съоръжения на нефтената и...