diggdiggdigg

Сероочистващите инсталации на пети и шести блок на ТЕЦ „Марица изток 2“ работят, но не са платени изцяло

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ За допълнителна информация: Иван Личев Председател на УС и финансов директор ДитсманнЕнергоремонт АД E-mail:...