diggdiggdigg

Обект на железопътната инфраструктура, изпълнен от „Енергоремонт холдинг”АД получи евросертификат за оперативна съвместимост

Модернизираната подстанция”Волуяк”, която е част от реализирания проект за инженеринг,проектиране и строителство и изграждане на система за телеуправление SCADA в участъка София-Драгоман – Калотина запад, получи Сертификат за оперативна съвместимост според изискванията ...