diggdiggdigg

Франсоа Жаверзак – Председател на Управителния Съвет

Инж. Теодор Осиковски – Член на Управителния съвет, Главен Изпълнителен Директор

Александр Амаури – Член на Управителния съвет, Изпълнителен Директор