diggdiggdigg

ЖИЛ РЕЙНАЕРТ, Председател на Съвета на Директорите

ФРАНСОА ЖАВЕРЗАК, Член на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор

АЛЕКСАНДР АМАУРИ, Член на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор