diggdiggdigg
От 2011 г. дружеството притежава сертификат за качество на управление по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство „Германо-българска индустриално-търговска камара“.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България“.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство „Национален комитет на България в Световният енергиен съвет“.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство „Сръбско-Българска Търговска Камара“.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство „Българска браншова камара на енергетиците“.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство „Български атомен форум“.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
От май 2015 Енергоремонт Холдинг АД притежава сертификат за система за управление на енергията ISO 50001:2011.

Свали като .PDFPDF-icon

От 2012 г. дружеството притежава сертификат за управление на социалната отговорност по стандарта SA8000:2014.

Свали като .PDFPDF-icon

От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ I група.

ПЪРВА ГРУПА – високи сгради, необходимата инфраструктура за тези сгради, електрически комуникационни мрежи и устройства;
ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖИ

Свали като .PDFPDF-icon

От 2016 г. дружеството притежава сертификат КСБ I група за паметници на културата.

ПЪРВА ГРУПА – високи сгради, необходимата инфраструктура за тези сгради, електрически комуникационни мрежи и устройства – паметници на културата

Свали като .PDFPDF-icon

От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ II група.

ВТОРА ГРУПА – сгради от транспортна инфраструктура;
ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖИ.

Свали като .PDFPDF-icon

От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ III група.

ТРЕТА ГРУПА – сгради от енергийната инфраструктура;
ПЪРВА ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖИ.

Свали като .PDFPDF-icon

От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ IV група.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – сгради от инфраструктурата на комуналните услуги, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖИ

Свали като .PDFPDF-icon

От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ V група.

ПЕТА ГРУПА – отделни видове монтажни и строителни работи, съгласно КИД-2008, сектор „Строителство“.

Свали като .PDFPDF-icon