diggdiggdigg
ISO_9001_bg
Членство „Германо-българска индустриално-търговска камара“.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България“.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство „Национален комитет на България в Световният енергиен съвет“.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство „Сръбско-Българска Търговска Камара“.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство „Българска браншова камара на енергетиците“.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство „Български атомен форум“.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
От май 2015 Енергоремонт Холдинг АД притежава сертификат за система за управление на енергията ISO 50001:2011.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_14001_bg
От 2011 г. дружеството притежава сертификат за качество на управление по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007.

Свали като .PDFPDF-icon

SA_8000_bg
От 2012 г. дружеството притежава сертификат за управление на социалната политика по стандарта SA8000:2014.

Свали като .PDFPDF-icon

SA_8000_bg
От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ I група.

Свали като .PDFPDF-icon

SA_8000_bg
От 2016 г. дружеството притежава сертификат КСБ I група за паметници на културата.

Свали като .PDFPDF-icon

SA_8000_bg
От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ II група.

Свали като .PDFPDF-icon

SA_8000_bg
От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ III група.

Свали като .PDFPDF-icon

SA_8000_bg
От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ IV група.

Свали като .PDFPDF-icon

SA_8000_bg
От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ V група.

Свали като .PDFPDF-icon