diggdiggdigg
Клиент / AES Company
Категория / Производство

Участие в изграждането на ТЕЦ “Eй И Ес Гълъбово”

– Изработка и доставка на въздуховоди, газозаборни шахти, прахови сепаратори, Alstom, Austrian Energy And Environment;

– Изграждане на конвейрна система за отстраняване на отпадъци – TAKRAF Германия;