diggdiggdigg
Клиент / „Топлофикация София” ЕАД
Категория / СМР

– „Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД през 2011г. – „Оборище 3”.

– „Реконструкция на топлопровод от КЛ 32-10-7 на ул. „Подпоручик Пачев” по ул. „Тракия” до КЛ 32-10-7-К1”.

– „Реконструкция на топлопровод по ул. „Врабча” от бул. „Васил Левски” до ул. „Панайот Волов”.

– „Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД през 2011г. – „Триадица”, „Витоша”.

– „Реконструкция на топлопровод по ул. „Твърдишки проход” от камера К№ КЗ-13-К6 на кръстовището на ул. „Нишава” и ул. „Твърдишки проход” до К№ КЗ-13-К6-3 на кръстовището на ул. „Добри Христов” и ул. „Твърдишки проход” и отклонения за бл. 93Б, 91В и бл. 91А”.

– „Реконструкция на топлопровод от К№ БК-32 до бл. 39А на ул. „Вихрен” – ж. к. „Бъкстон”.