diggdiggdigg
Клиент / "Метрополитен" ЕАД
Категория / Инженеринг и Проектиране, СМР, Доставки, Проекти под ключ

СМР на обект: „Метро София, II метродиаметър“, Участък „МС Обеля /км. 0+048/ – бул. Ломско шосе – Пътен възел Надежда /км. 4+139/“ с 4 броя метростанции – Част: Електро – механична/Електрозахранване, вътрешни електроинсталации и осветление, доставки и монтажни работи по ТПС и ПС, ел. автоматика, оборудване изводни килии СрН, ОВ инсталации и тунел водопровод.

Кратко описание: Обектът е част от втори метродиаметър, участък „МС Обеля – бул. Ломско шосе – Пътен възел Надежда“. Обхвата на строителството включва изпълнение на СМР и доставки на 4 броя метростанции и прилежащите метроучасъци към тях по част Електромеханична, включваща:
– електрозахранване
– вътрешни електроинсталации и осветление
– доставки и монтажни работи по ТПС и ПС, ел. автоматика
– оборудване изводни килии СрН, ОВ инсталации и климатизация
– ВиК инсталации и тунел водопровод.

Окончателно завършване на обекта: юли 2012 г.