diggdiggdigg
Клиент / НЕК АД
Категория / СМР, Доставки

Рехабилитация на хидрогенератори на ВЕЦ “Ивайловград” – Възложител: НЕК АД; срок на изпълнение: 2005 г.-2009 г.

Рехабилитация на хидрогенератори на ВЕЦ “Кърджали” – Възложител: НЕК АД; срок на изпълнение: 2005 г.-2009 г.