diggdiggdigg
Клиент / ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Девен" АД
Категория / Производство, СМР, Доставки

Рехабилитация на блокове 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „Марица изток 2“ – Възложител: ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД; Предмет: Рехабилитация на ЕФ, ИВП, изработка и подмяна на газоход ВЕ-ИВП на КА-1 и Рехабилитация на ППС, шлакоотделителна система, арматура, тръбопроводи, нагревни повърхности на КА-1; срок за изпълнение: 02.2006 г. – 09.2006 г.

Рехабилитация на блокове 1, 2 и 3 Блок в ТЕЦ «Бобов дол» – срок на изпълнение 2005 г.-2008 г.

Доставка и изграждане на въглеподаваща система на ТЕЦ Девен – Възложител: „ТЕЦ Девен“ АД; срок на изпълнение: 03.2007 г.-12.2007 г.

Изграждане на кондензоочистваща система в ТЕЦ „Марица изток 2“ – Възложител: ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД; Предмет: Комплексно изграждане на кондензоочистваща инсталация на ТА-1 и 2, при условия „под ключ“ по съществуващ работен проект; срок за изпълнение: Блок 1 и 2 – 01.2006 г.-03.2007 г.; Блок 3 и 4 – 02.2008-12.2008 г.