diggdiggdigg
Клиент / АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Категория / СМР

Наименование на Обекта:

Изграждане на „ПЪТ II – 18 „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ЗАПАДНА ДЪГА В УЧАСТЪКА ОТ 0 + 780 ДО КМ 6 + 309“

Възложител:

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“.Основен изпълнител на цялостната реконструкция е „Джи Пи Груп“ ООД.

Обхват на проекта:

„Енергоремонт Холдинг“ АД ще изпълни следните дейности свързани с осъществяване на реконструкция на околовръстния път на гр. София – Западна дъга:

  1. Изграждане на прилежащо пътно осветление;
  2. Изграждане на въздушен Електропровод – 20kV;
  3. Доставка, монтаж, свързване и изпитвана на БКТП 20/0,4kV, 400kVA;
  4. Реконструкция на кабел 20kV;
  5. Реконструкция на контактна мрежа.

Цел: Чрез реконструкция на Софийски околовръстен път ще се подобри инфраструктурата на столицата. Това ще доведе до намаляне на трафика в централната градска част, като същевременно значително ще се олекоти транзитното преминаване на товарни и туристически автомобили.

Етап на изпълнение:

В процес на изпълнение са изграждането на нов БКТП, Електропровод 20kV и реконструкция на контактна мрежа.

Срок:

Начало:12.2015г.

Край: 10.2016г.