diggdiggdigg
Клиент / „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД
Категория / СМР
Категория /

Обектът е тип „СМР“ и включва следните основни дейности при реализацията на обекта:

 • Изкопни дейности и изграждане на фундаменти за опорни конструкции и опори.
 • Изграждане на противопожарен стомано-бетонен резервоар.
 • Изкопни дейности и изграждане на фундаменти за монтаж на помпи.
 • Доставка, производство, и монтаж на носещи метални конструкции за опори.
 • Доставка, производство, и монтаж на носещи метални конструкции за навеси на помпени станции.
 • Изграждане на помпенистанции: монтаж на нови помпи и висящи кранове за обслужването им.
 • Реконструкция и разширение на подстанции.
 • Доставка и монтаж на тръбопроводи, фитинги и тръбопроводна арматура за нефтопродукти.
 • Доставка и монтаж на тръбопроводи, фитинги и тръбопроводна арматура за подмяна на противопожарни пръстени около резервоарни паркове.
 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електротехническо и КИП оборудване.
 • Подмяна на пароспътници с елобогревни линии.
 • Реконструкция и ремонт на 50000 мᶟ резервоар за нефт.
 • Извършване на пусково-наладъчни работи (ПНР) и 72-часови проби, издаване на необходимите протоколи за тях и въвеждане в експлоатация на обекта намиращ се на площадката на ПТ „Росенец“.

 

 

Начало: 11.01.2017 г.

Продължителност: 734 дни

Край: 15.01.2019 г.