diggdiggdigg
Клиент / Министерство на енергетиката на Република България
Категория / СМР

„Енергоремонт Холдинг”АД успешно приключи изпълнението на два договора с възложител Министерство на енергетиката на Република Българияпо проект „Енергийна ефективност в обществени сгради – Транш V“, финансиран от Международен фонд „Козлодуй“, администриран от Европейска банка за възстановяване и развитие.

Договор № KIDSF-GA-040/02 е за„Енергийно ефективни мерки в обществени сгради в Югозападен район на планиране“, а № KIDSF-GA-040/04 – за „Енергийна ефективност в обществени сгради в Централен Северен, Североизточен и Югоизточен Региони на планиране на България“

Договорите включват 82 обекта (Бенефициенти) – училища, детски градини, болници, социални заведения и административни сгради както следва:

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ – 30 обекта;

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ – 24;

ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 19;

АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ – 6;

ДРУГИ – 3.

 

Обектите включват Александровска, Кардиологична и МВР болници в гр. София, студентски общежития на Варненски медицински университет и на Национална художествена академия- гр. София, Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“- гр. Трявна, Национално музикално училище „Л. Пипков“- гр. София, Централна административна сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството гр. София, Техническа и административна сграда на БНТ гр. София.

 

Изпълнените енергийно ефективни мерки с оглед намаляване на консумацията на енергия в сградите са: подмяна на дограма, топлоизолационен пакет за фасадни стени, за подове и покриви, подмяна на осветителни тела и електроинсталации, изграждане и ремонт на бойлерни и отоплителни инсталации, изграждане на соларни системи и др., като за периода м. юни 2013 – м. октомври 2015 г. „Енергоремонт Холдинг АД изпълни следните количества и видове строително-монтажни работи:

  • Подмяна на дограма – над   25000 кв.м.;
  • Топлоизолация на външни стени – над 150 000 кв.м.;
  • Топлоизолация на покрив – над   50000 кв.м.;
  • Топлоизолация под – над   5000 кв.м.;
  • Електрически инсталации- оптимизация на електрическа система – подмяна на осветителни тела и кабели.
  • Отоплителни инсталации- изграждане и модернизация на отоплителни инсталации, в т.ч. вътрешно отоплителни инсталации, абонатни станции при сгради с централизирано топлоснабдяване, котелни инсталации (газови, на твърдо гориво, електрически и комбинирани) за сгради с локално топлоснабдяване, изграждане на соларни системи, провеждане на 72-часови проби и въвеждане в експлоатация.

Всички дейности са изпълнени съгласно проектната документация и всъответствие с нормативните изисквания.

Начало:        07.2013

Край:            10.2015