diggdiggdigg
Категория / Инженеринг и проектиране

Проектните разработки на Енергоремонт Холдинг са защитени с патент и са свързани с изработване на концепция за ефективно въздействие върху аеродинамиката на пещи с тангенциална организация на горенето и подходящо разпределение на освободената топлина по височината на пещта. Разработени и реализирани са редица конструкторски и режимни решения, свързани с интензивното шлакообразуване в пещните камери на котли П-62 в ТЕЦ „Марица Изток 2”, ТЕЦ „Бобов дол”, ТЕЦ „Пуентес” – Испания, ТЕЦ „Новаки” – Словения, както и проблеми с недостатъчно стабилния горивен процес в ТЕЦ „Марица Изток 3”, котлите в ТЕЦ „Марица Изток 2”, ТЕЦ „Ровинари” – Румъния, ТЕЦ „Хагенвердер” – Германия и др.