diggdiggdigg
Категория / Инженеринг и проектиране, Производство, СМР, Доставки

Изграждане на Хидроенергиен възел “Цанков камък” – първият пилотен проект в Република България за съвместно изпълнение по Протокола от Киото – VATECH – Австрия – Възложител: Андриц хидро GMbh; Предмет: Монтаж на механично оборудване на ВЕЦ ‘Цанков камък“; срок на завършване – март 2011 г.

Изграждане на електрофилтър ТЕЦ “Русе” – по проект на ZVVZ – Чехия; Срок на изпълнение: 2006 г.

Изграждане на Електростатичен филтър и система за мониторинг на димните газове в ТЕЦ “Република Перник” – по проект на ELWO, Полша Срок на изпълнение: 2008 г.-2009 г.

Изграждане на електростатичен филтър ТЕЦ Девен – ELWO Полша – Възложител: Foster Wheeler; Предмет: „Монтаж на Ръкавен филтър към Котел 2 на ТЕЦ „Девен“; срок за изпълнение – 135 дни.

Ремонт на генератор Блок 6 на ТЕЦ Линоперамата, Гърция – Възложител: ТЕЦ Линоперамата; Предмет: Ремонт на статора на генератор на Блок 6 включващ: Подготовка на проекта /техническа документация/ за ремонта; Демнотаж на спираловиден статор; Направа на нов спираловиден статор, състоящ се от 132 пръчки; Монтаж на новия спираловиден статор; Тестване по време на монтажа, финално тестване на статора и спираловидния статор; срок за изпълнение: съгласно график.

Определяне на ресурс и извършване на годишни и аварийни ремонти на блокове в ТЕЦ Битоля, Република Македония през последните 5 години включващи: Определяне ресурсa на ТЕЦ Битоля; Подмяна на резервен стержен и изолационна кутия на ТЕЦ Битоля; Подмяна на лопатки на ротор ниско налягане (РНН) на турбина К 210-130-3 на Блок 2; Ремонт на ротор на турбогенератор тип ТВВ 200-2А; Подмяна на горен проводник (стержен) на статорна намотка на генератор тип ТВВ 200-2А; Изработка на маслоохладител на питателна помпа; Контрол на метала на турбина; Балансиране на ротор на ЦНН на турбина К-210-130-3 на мобилен стенд; Балансиране на ротор на Генератор ТВВ-200-2 на мобилен стенд.

Участие в подготвителните дейности по АЕЦ „Белене” като одобрен основен контрактор на ЗАО „Атомстройекспорт”, Русия; срок на изпълнение: 2008 г. – 2009 г.

Участие в изграждането на новата ТЕЦ “Марица изток 1” собственост на AES Company, USA; Изработка и доставка на въздуховоди, газозаборни шахти, прахови сепаратори, Alstom, Austrian Energy And Environment ;Изграждане на конвейрна система за отстраняване на отпадъци – TAKRAF Германия;

Доставка на 170 броя трансформатори ЧЕЗ България и др.