diggdiggdigg
Клиент / Солвей соди АД
Категория / Инженеринг и проектиране, Производство, СМР, Доставки

Реализираната модернизация на котел с производителност 160 t/h пара в ТЕЦ „Девен“, собственост на белгийския концерн Солвей соди АД е пример за успешното прилагане на концепцията на ТОТЕМА ЕООД за изгаряне на прах от ниско реакционни въглища в пещ с течно шлакоотделяне с намалени емисии на NOx. Подменени са и прилежащите стени на пещната камера с нови мембрани, със съвременно изпълнение и ефективна изолация.

Инсталациите за изгаряне на високо качествени въглеводородни горива (газ или мазут) като разпалващо и подкрепящо или като основно гориво, доставяни от ТОТЕМА ЕООД са високоефективни, напълно автоматизирани, в съответствие с всички съвременни изисквания за безопасност и качество.