diggdiggdigg
Клиент / „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД
Категория / Проекти "Под ключ"

Възложител:

„Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД

 

Изпълнител:

„Енергоремонт Холдинг“ АД

 

Предмет на договора:

ПРОЕКТИРАНЕ, доставка и строителство /ЕРС/ №А201601687

Строителство на нова пещ П-101 и котел утилизатор в инсталация АД-4 Производство АВД

Обектът е тип „под ключ“ и включва следните основни дейности при реализацията на обекта:

  • Проектиране
  • Производство, доставка и монтаж на метални конструкции
  • Производство, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно технологично оборудване
  • Производство, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електротехническото оборудване и КИП и А
  • 72 часови проби под товар

 

Начало:        01.2017

Край:             06.2018