diggdiggdigg
Клиент / Топлофикация София ЕАД
Категория /

„Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на Топлофикация София ЕАД през 2012 г.” – ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: № 1 – ТР „София”, № 6 – ТР „София Изток”, № 7 – ТР „София Изток”, № 9 – ТР „Земляне”, № 13 – ТР „Земляне”, № 15 – ТР „Люлин”.