diggdiggdigg
Клиент / ЗАО „Атомстройекспорт”, Русия
Категория / Инжинеринг и проектиране, Производство

Участие в подготвителните дейности по АЕЦ „Белене” като одобрен основен контрактор на ЗАО „Атомстройекспорт”, Русия

Работите включват:

Демонтаж – събаряне на съществуващи сгради и съоръжения и/или техни части: сградите на реакторните отделения 1 и 2;сгради на турбинните блокове 1 и 2; сграда на РДЕС на блок 1 и 2 на три клетки; сграда на обединен спомагателен корпус; сграда на химическо водопрочистване;сграда на общоблоковата РДЕС; тунели, технологични и електротехнически; естакади, технологични и пешеходни;закрит изпускателен канал; пръскателни басейни; сграда за спецкорпуса; вентилационна тръба на спецкорпуса; циркулационни тръбопроводи за технологична охлаждаща вода; сгради намиращи се в стадии изграждане АБК, пожарно депо, гастроном

Подготовка на строителната площадка и почистване на територията на площадката.

Срок на изпълнение: 2008 – 2009 г.