diggdiggdigg
Клиент / „АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Категория / СМР, Доставки

Изпълнение дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на блокове 5 и 6 по време на ПГР отнасящи се до извършване на планираните ремонтни дейности, изпълнение на теми от Инвестиционната програма и подобряване надеждността на оборудването от системите за безопасност и системите за надеждно електропроизводство през 2012г.

Срокове: Съгласно График за изпълнение на ремонтни дейности по 5 и 6 ЕБ