diggdiggdigg
Клиент / "Топлофикация София" АД, "Топлофикация Перник" АД
Категория / СМР, Доставки

Рехабилитация на топлопреносна мрежа на „Топлофикация София“ – Възложител: „Топлофикация София“ АД; Предмет:Реконструкция на топлопровод – Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на обект М II-1, М II-2, М II-8,М II-4; Подмяна на компенсатори и арматури по участъци от топлопреносната мрежа на обект К II-2; СМР за подмяна на компенсатори и арматура; СМР за Нова Западна Земленска магистрала; Срок за изпълнение: съгласно график.

Рехабилитация на топлопреносна мрежа на „Топлофикация Перник“ – Възложител: „Топлофикация Перник“ ЕАД Предмет:СМР по рехабилитация на топло преносната мрежа включваща подмяна на голяма част от топлинната изолация и изграждане на съоръжения към нея с цел подобряване топлинните и характеристики.

Източник на финансиране: Световна Банка.

Срок за изпълнение: 08.2006 г.- 04.2009 г.

Рехабилитация на Парогенератор 5 в ТЕЦ „Република“ – Възложител: „Топлофикация Перник“ АД;

Предмет: СМР по рехабилитация на Парогенератор 5 в ТЕЦ „Република“ включваща

1. Пълен инженеринг на всички съоръжения и системи към парогенератора. Проектиране, доставки, производство, монтаж и въвеждане в експлоатация на целия парогенератор.

2. Монтаж и на електростатичен филтър към Парогенератор №5

Източници на финансиране: Световна Банка; и Европейска Банка за Възстановяване и Развитие.

Срок за изпълнение: 08.2006 г.- 04.2009 г.

Доставка на 703 абонатни станции и извършване на съпътстващи услуги при изпълнение – Възложител: „Топлофикация София“ АД; срок на изпълнение: 09.2008 г.-05.2009 г.