diggdiggdigg
Клиент / ТЕЦ Битоля
Категория / Инженеринг и проектиране

Определяне на ресурс и извършване на годишни и аварийни ремонти на блокове в ТЕЦ Битоля, Република Македония през последните 5 години

– Определяне ресурсa на ТЕЦ Битоля;

– Подмяна на резервен стержен и изолационна кутия на ТЕЦ Битоля;

– Подмяна на лопатки на ротор ниско налягане (РНН) на турбина К 210-130-3 на Блок 2;

– Ремонт на ротор на турбогенератор тип ТВВ 200-2А;

– Подмяна на горен проводник (стержен) на статорна намотка на генератор тип ТВВ 200-2А;

– Изработка на маслоохладител на питателна помпа

– Контрол на метала на турбина;

– Балансиране на ротор на ЦНН на турбина К-210-130-3 на мобилен стенд;

– Балансиране на ротор на Генератор ТВВ-200-2 на мобилен стенд.