diggdiggdigg

Енергоремонт – Холдинг” АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на «Енергоремонт – Козлодуй» ЕООД, разрешава отпускане на финансова помощ в рамер на 3 000 (три хиляди) лева на Община Козлодуй за нуждите на ОДЗ «Здравец», с. Хърлец. /15.01.2008 г.

Енергоремонт – Холдинг” АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на “Енергоремонт – Варна” АД разрешава отпускането на финансова помощ на Община Езерово в размер на 1 000 (хиляда) лева за организиране празника на с. Езерово./10.04.2008 г.

Спонсориране на Националната кампания по повод 70-годишнината от рождението на Невена Коканова със сума в размер на 2 000 (две хиляди) лева с ДДС

4.3.4. издаване на книгата “И аз дадох нещо на българската енергетика” от Димитър Ковачев в тираж 1 000 броя, на обща стойност 2 970 (две хиляди, деветстотин и седемдесет) лв./07.11.2008 г.

Предоставяне на финансова помощ на Община Белене в размер на 3 000 (три хиляди) лева за посрещане на коледните и новогодишни празници./ 01.12.2008 г.

Безвъзмездно предоставяне на 600 бройки от книгата «И аз на този свят дадох нещо на българската енергетика» на автора – Димитър Ковачев/ 10.02.2009 г.

Предоставяне на финансова помощ в размер на 5 000 (пет хиляди) лева на Българска федерация по тенис на маса за подготовка и участие на българските отбори по тенис на маса в национални и международни състезания/ 18.03.2009 г.

Предоставяне на дарение в размер на 4000 (четири хиляди) лева на Училищно настоятелство Национално музикално училище “Любомир Пипков” за организирането и провеждането на Пети международен конкурс “Млади виртуози 2009”/23.03.2009 г.

Предоставяне на финансова помощ в размер на 2 000 (две хиляди) лева на Технически университет – София за организиране и провеждане на конференция на Асоциацията за делово сътрудничество на международните отдели на техническите университети от Централна и източна Европа на тема: Международното сътрудничество между техническите университети за повишаване ефективността на научните изследвания”/ 06.04.2009 г.

Финансиране на актуални културни събития в цялата страна.