diggdiggdigg
Клиент / НКЖИ, ТЕЦ Марица Изток 2, ТЕЦ Бобов дол
Категория / Инженеринг и проектиране, Производство, СМР, Доставки

Модернизация на тягова подстанция и изграждане на система за телеуправление SCADA на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – Възложител: Национална компания „Железопътна инфраструктура“; Предмет: Инженеринг – проектиране и строителство за обект „Модернизация на ТП /тягова подстанция/ Волуяк и изграждане на система за телеуправление SCADA 1-ва линия“; срок за изпълнение – 20 месеца.

Изграждане на КРУ 6 kV ТЕЦ Марица Изток 2.

Oсновен ремонт на ОРУ ТЕЦ Бобов дол.