diggdiggdigg
Клиент / „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД
Категория / СМР

Дейностите по Договора включват:

Изграждане на естакади, строителство на помпена станция, ел. подстанция, мачти, канали, шахти, противопожарни пътища, монтаж на тръбопроводи и кабели, АКЗ на метални конструкции/ тръбопроводи и всички други работи за изграждане и въвеждане в експлоатация на трите резервоара.

Доставка и монтаж на оборудване показано в работния проект и спецификации на Възложителя.

Да извърши пусково-наладъчни работи (ПНР) и 72-часови проби, издаване на необходимите протоколи за тях и въвеждане в експлоатация на обекта намиращ се на площадката на ПТ „Росенец“.

Начало:        01.2015

Край:            03.2016