diggdiggdigg
Клиент / Консорциум IDRECO-INSIGMA
Категория / Инженеринг и Проектиране, СМР, Проекти под ключ

Проектът цели да намали количеството на изхвърления въглероден диоксид в атмосферата от ТЕЦ ”Марица изток 2”. С реализацията на проекта България изпълнява екологичните си ангажименти към Европейския съюз.

„ДитсманнЕнергоремонт” АД е подизпълнител на проекта, който се осъществява на три етапа. Първият обхваща изграждането на байпасни газоходи БлокVI, изграждане на нови байпасни газоходи на Блок VI от електрофилтри до съществуващ комин с монтаж на нови димни вентилатори. Вторият предвижда изграждане на нови байпасни газоходи на Блок V от електрофилтри до съществуващ комин с монтаж на нови димни вентилатори. Третият етап е свързан със строителството на абсорбер от въглеродна стомана, стъклопластов мокър комин с височина 135 метра и стоманена конструкция към него, два помпени станции с монтирани захранващи и рециркулационни помпи и компресори за оксидиращ въздух, асансьор за обслужване на абсорбера. Задачата включва строителство на мелнична сграда с монтирани в нея топкови мелници за смилане на варовик във варовикова суспензия, две маслени станции за димни вентилатори, трансформаторно помещение и трансформаторна площадка и авторазтоварище с предварителна трошачна инсталация и силози.

Срок за осъществяване: 2009-2012