diggdiggdigg
Клиент / „Мини Марица Изток“ – ЕАД
Категория / Доставки, Инженеринг и Проектиране, СМР

Предмет:

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕСТИМА ПРОБОВЗЕМАЩА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ДВА ВГТЛ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЦ „МАРИЦА-ИЗТОК – 2”

Обем на дейностите

Обектът е тип „под ключ“ и включва следните основни дейности при реализацията на обекта:

  • Проектиране
  • Производство, доставка и монтаж на метални конструкции за сградните тела на пробовземащата система
  • Производство, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно технологично оборудване за пробовземачния технологичен процес
  • Производство,доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електротехническото оборудване
  • 72 часови проби под товар

Начало на проекта: 01.2016

Край на проекта: 02.2017