diggdiggdigg
Клиент / Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България
Категория / СМР
Категория /

„ДитсманнЕнергоремонт” АД изпълнява проекти за енергийна ефективност.

„ДитсманнЕнергоремонт” подписа договори и започна изпълнение на проекти за енергийна ефективност по Лот 2 за обществени сгради в Югозападен район за планиране и по Лот 4 в Централен Северен, Сероизточен и Югоизточен региони за планиране. Успешното им изпълнение ще доведе до намаление на разходите за енергия в сградата.

Проектите се финансират с безвъзмездни средства от Международен фонд „Козлодуй” и (МФК) и са отпуснати на Възложителя по Споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР). Банката адмистрира средствата от фонда.