diggdiggdigg
Клиент / "ТЕЦ Свилоза" АД
Категория / СМР, Доставки

Доставки и монтажни работи за изпълнение на проект „Инсталиране на ТГ-3 В „ТЕЦ Свилоза“ АД

Доставка на фасонни части;

Доставка на тръби;

Монтаж на машинно-технологична част включваща:

– Монтаж на генератор трифазен, синхронен с въздушно охлаждане (включително полагане върху фундамента с автокран);

– Монтаж на кондензационна турбина, комплект с маслена и пожарогасителна системи;

– Монтаж на кондензационна, регенеративна и охлаждащи системи.

Монтаж на част КИПиА;

Ремонт на дъно пещна камера;

Подмяна на екранни тръби от дъното на Котлоагрегат N1;

Ремонт на редуктори и приводи за мелница;

Ремонт на редуктор за мелница цилиндричен СО-750;

Ремонт на привод за топкова мелница ШБМ 287/470.