diggdiggdigg

Представителства на Енергоремонт Холдинг в чужбина

DESIGN-HOI-3-small

 • balkansПърви стъпки към разширяване на присъствието си в Югоизточна Европа Енергоремонт Холдинг прави с участието в две приватизационни процедури и рехабилитация на ТЕЦ „Битоля“, както и с изграждането на три воднoелектрически централи в Македония. Реализирането на проектите се осъществява по кредитна линия от Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР).
  Икономическата макрорамка на страните от Балканския регион не се различава съществено от тази на България, въпреки, че с изключение на Гърция, те не са членове на Европейския съюз. Това е и една от причините Енергоремонт Холдинг, в рамките на своята Стратегия за дългосрочно развитие в чужбина, да се включи успешно с нови проекти в този регион. Пазарите в Югоизточна Европа са едни от приоритетните за Холдинга наред с тези в Африка и Близкия Изток.
  В състава на Енергоремонт Холдинг / Балкани влизат следните задгранични структури:

  • Представителство в Белград, Сърбия

   За контакт:
   Владимир Хумбаджиев
   houmbadjiev@erhold.bg
   Енергоремонт Холдинг АД
   www.erhold.bg
  • Клон в Косово

   За контакт:
   Владимир Хумбаджиев
   houmbadjiev@erhold.bg
   Енергоремонт Холдинг АД
   www.erhold.bg
  • Смесено дружество в Македония

   За контакт:
   Владимир Хумбаджиев
   houmbadjiev@erhold.bg
   Енергоремонт Холдинг АД
   www.erhold.bg
  • Партньорско дружество в Гърция

   За контакт:
   Владимир Хумбаджиев
   houmbadjiev@erhold.bg
   Енергоремонт Холдинг АД
   www.erhold.bg
  • Смесено дружество в Албания

   За контакт:
   Владимир Хумбаджиев
   houmbadjiev@erhold.bg
   Енергоремонт Холдинг АД
   www.erhold.bg
 • near-eastЕнергоремонт Абу Даби е търговско дружество, учредено през 2016 г. съгласно законодателството на Обединените Арабски Емирства (ОАЕ), и е част от структурата на Енергоремонт Холдинг АД. Дружеството координира проектите и дейността на Холдинга в Близкия Изток, ОАЕ и страните от Арабския залив. Изборът на Обединените Арабски Емирства и в частност Абу Даби не е случаен. Страната се развива с бързи темпове и успешно се позиционира като своеобразен координационен център за бизнеса в региона.
  Енергоремонт Холдинг АД е едно от първите български дружества в сферата на енергетиката, което притежава собствено търговско представителство в Обединените Арабски Емирства. Посредством натрупания административен опит и изградените солидни отношения с местни партньори, Енергоремонт Абу Даби има амбицията да се превърне в притегателен център за български компании, желаещи да работят в региона. Това ще позволи на Холдинга да организира, ръководи и координира изпълнението на комплексни инфраструктурни и енергийни проекти, изискващи предоставянето на по-широк спектър от дейности и услуги.
  Енергоремонт Абу Даби притежава сертификат от Бюрото по труда и емиграционната политика и разрешение за изпълнение на договори до 3 млн. евро в следните основни направления:
  – Изграждане и обслужване на брегови и офшорни нефтени и газови находища и съоръжения;
  – Железопътно строителство;
  – Изграждане и поддръжка на електроразпределителни мрежи и централи;
  – Изграждане на газопроводи за природен газ и нефт.

 • russiaУчастието на Енергоремонт Холдинг в нови проекти в Русия ще позволи на компанията да запази досегашните си темпове на растеж, използвайки вече натрупания опит и експертиза в ремонтите, модернизацията и изграждането на енергийни мощности и минно оборудване. Целта на представителството в Москва, с помощта на което Енергоремонт Холдинг стъпва на тамошния енергиен пазар, е да трансферира ноу-хау и опит в енергийния сектор.
  Въпреки забавения ръст на руската икономика, обезценката на рублата и политическите рискове, Холдингът идентифицира сфери на приложение с добра възвръщаемост:
  – Дейности, в които Енергоремонт Холдинг има доказана експертиза, като например електрическите системи на ЖП инфраструктурата
  – Прилагане на мерки по подобряване на екологичната среда в предприятията от енергетиката
  – Реализация на проекти, свързани с доставка на интегрирани електрически системи на база на компоненти с произход трети страни
  – Подготовка за участие в реализирането на задгранични за Русия проекти на Газпром, и по конкретно Южния коридор, който под една или друга форма се очаква да премине през България.

  За Контакт:
  Лъчезар Дражев
  l.drazhev@erhold.bg
  Енергоремонт Холдинг АД
  www.erhold.bg

Дружества на Енергоремонт Холдинг АД в България