diggdiggdigg

Инж. Валентин Димитров – Председател на Надзорния съвет, Независим член

Жил Рейнаерт – Член на Надзорния Съвет

Хезел Ван Риел – Член на Надзорния Съвет