diggdiggdigg
Valentin-DimitrovИнж. Валентин Димитров – Председател на Надзорния съвет, Независим член

Инж. Валентин Димитров – Председател на Надзорния съвет, Независим член

Инж. Валентин Димитров е магистър със специалност „Автоматизация на производството” от Техническия университет в София. Завършил е и „Международни икономически отношения и външно-икономическа дейност” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). От 2007 година е Председател на Надзорния съвет на „ДитсманнЕнергоремонт” АД.
Той е Член на Академичния съвет на Технически университет – София и на Общото събрание на Университета, Президент е на Асоциацията за делово сътрудничество на висшите технически учебни заведения от Централна и Източна Европа. Инж. Димитров участва в разработването на европейски проекти в рамките на програмата ТЕМПУС на Европейския съюз.

Николай Райчев, Зам.Председател на Надзорния съвет

Николай Райчев е магистър със специалност ”Технология на машиностроенето” от Техническия университет в София. Професионалният си път започва в Централен научно-изследователски институт по металорежещи машини в София като конструктор и редовен аспирант. От 1995 година и по настоящем е изпълнителен директор на „Прайм 97” АД (до 1997 година „Прайм Инвестмънт Тръст” АД) и управител на „ГЕА Консулт” ООД. В продължение на двадесет години е изпълнителен директор на “Българска енергетика” АД. От 2007 година е Зам. председател на Надзорния съвет на „ДитсманнЕнергоремонт” АД. Член е на Съвета на директорите на „Техенерго” АД

Алипи Алипиев, Член на Надзорния съвет

Алипи Алипиев е магистър със специалности „Счетоводство и контрол” и „Финансово право” от Стопанска академия „Д.А. Ценов” гр. Свищов. Завършил е и „Финансов мениджмънт” в Икономически университет гр. Варна. Той е Член на Управителния съвет и Изпълнител директор на „СИБАНК” АД, Прокурист и Член на Надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка” АД, Изпълнителен директор на „Ингруп” АД и Директор дирекция ”Енергетика” в.„CSIF” АД София. От 2010 година е член на Надзорния съвет на „ДитсманнЕнергоремонт” АД.