diggdiggdigg
 • 1969 година Държавно Стопанско предприятие” Енергоремонт”- София и Държавно стопанско предприятие „АМЕС” се сливат в Централизиран Енергоремонт и Автоматика-(ЦЕРА)

  Предметът на дейност на новата структура са основни ремонти на електрически централи, пускови и режимни изпитания, проектоконструкторски и изследователски работи, автоматизация и реконструкция на енергооборудване.

  Със създаването на ЦЕРА се поставят основите на централизираното ремонтно обслужване в енергийната система на България.

  В структурата на ЦЕРА се създават три ремонтни района: „Енергоремонт’ – Гълъбово,“Енергоремонт – Варна” и „Енергоремонт – София”.
  Компанията извършва първата голямата реконструкция в ТЕЦ ”Марица 3”, която включва нови горивни уредби на три котела и подмяна на топкови мелници с вентилаторни.

 • 1974 година ЦЕРА е преобразувана в Държавно Стопанско обединение „Енергоремонт”

  Дейността му се осъществява в три направления-сервизно ремонтно обслужване, реконструкции и модернизации на енергогенериращи мощности в енергетиката и промишлеността, ремонт на енергийно оборудване в Бази за ремонт по индустриален начин (БРЕО), производство на резервни части и нестандартно оборудване. За период от 20 години в структурата на ДСО „Енергоремонт“ се оформят и развиват управления в Гълъбово, Варна, София, Бобов дол, Русе и Кресна, „Атоменергоремонт”- Козлодуй и „Централна Енергоремонтна база“ – София. Изграждат се ремонтни бази до големите енергийни обекти- ТЕЦ”Варна”, ТЕЦ”Русе”, ТЕЦ”Бобов дол”, АЕЦ ”Козлодуй”.

 • 1981-1985 година „Енергоремонт” изпълнява най-голямата модернизация на първата част на 600 МВт на ТЕЦ ”Марица изток” II

  Тя дава възможност на централата да работи ефективно и надеждно в продължение на 35 години. Проектът за модернизацията е разработен от „Техенерго” и изпълнен от „Енергоремонт – Гълъбово”. Централата преминава от технологията с предварително изсушаване на лигнитните въглища към технология за директно изгаряне без сушилен завод.Демонтирани са електрофилтри, димни вентилатори, газоходи и всички спомагателни съоръжения на 8 енергийни котли. В базите на обединението са изработени 40 хил. тона метални конструкции и резервни части.

 • 1981-1988 година „Енергоремонт” активно участва в първите възстановителни ремонти

  на енергийни мощности след енергийната криза през 1985 година. Специализацията на ремонтните бази се насочва към производство на резервни части и нестандартно оборудване.
 • 1995 година ДСО „Енергоремонт” е преструктуриран в Енергоремонт Холдинг ЕАД

  Ремонтните управления стават акционерни дружества в съответствие с условията на пазарна икономика.

  „Енергоремонт Холдинг“ запазва своята структура. Поделенията, като акционерни дружества, успешно се приспособяват за работа в средата на конкуренция при наличието на оптимално развита ремонтна база, усвоени технологии, специалисти познаващи добре състоянието на енергийните мощности.

 • 2003-2009 година „ДитсманнЕнергоремонт” заедно с акционерните си дружества е изцяло приватизиран чрез публично предлагане на акции на Българска фондова борса- София

  Започна преструктуриране на предприятията в структурата на групата. Холдингът продава и участието си в „ЕРХ Пловдив”, „ЕРХ Кресна”, „ЕРХ Гълъбово” и ЦЕРБ. Създават се на зелено „Енергоремонт Раднево” и „Енергоремонт Козлодуй”.
 • 2013 година „ДитсманнЕнергоремонт” АД обявява Нова Стратегия за развитие

  Тя предвижда разширяването на пазарното присъствие в страните от ЕС, Югоизточна Европа, Близкия Изток и Русия и запазване традиционното присъствие на българския пазар.