diggdiggdigg

Холдингова структура

DESIGN-HOI-4

Структурата на “ДитсманнЕнергоремонт” АД включва 11 дъщерните дружества: „Енергоремонт- Бобов дол” ЕАД, „Енергоремонт- Варна”EАД, „Енергоремонт- Русе”EАД, „Енергоремонт- Раднево” ЕООД, „Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД, ”Техенерго” ЕАД, „Тотема” ЕООД, “Енергоремонт МК” ЕООД, „Енергоремонт Косово” и „Инком-2003” EООД и „Електроимпекс”АД. Холдингът има широка мрежа от представителства в Гърция, Сърбия, Косово, Македония, Ливан, Обединени Арабски емирства и Русия. На пазарите в Македония и Косово работи с регистрирани свои компании.

През последните години между дъщерните компании беше извършена специализация и обединяване на компетенции, потенциал и опит. Тези процеси позволиха на холдинга да увеличи обхвата на предлаганите услуги и да включи в портфолиото си нови области, в които той оперира. Те доведоха до увеличаване на потенциала на „ДитсманнЕнергоремонт” АД за участие и реализация на мащабни и сложни проекти в България и чужбина.

“Електроимпекс”АД е инженерингова компания, която изпълнява проекти под „ключ” в чужбина. Специализирана е в проектиране, проучване и доставки на съоръжения за ниско, средно и високо напрежение и изграждане на подстанции и въздушни линии до 220 kV.Оперира на пазарите в Азия, Европа и Южна Америка и Африка. Сред страните, в които оперира са Германия, Англия, Франция, Италия, Гърция, Албания, Русия, Украйна, Египет, Сирия, Ирак, Нигерия, Афганистан, Ливан, Йордания, Иран, Пакистан, Никарагуа, Куба, Перу и др.,

„Техенерго” ЕАД е дружество, специализирано в aвтоматизация и управление на технологичните процеси в енергетиката, управление и контрол на горивните процеси, което предлага иновативни решения.

„Тотема” ЕООД е специализирано в проектанска и инженерингова дейност.

„Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД и „Енергоремонт-Раднево” EOOД са дружества с преобладаваща строително-монтажна и ремонтна дейност заедно с „Енергоремонт-Варна” АД. Той, „Енергоремонт Бобов дол” ЕAД и „Енергоремонт-Русе” ЕАД са специализирани в производството на метални конструкции и резервни части за електроборудване. Те са дългогодишни производители на енергично оборудване и резервни части и разполагат със съвременна техника.

ЕР Варна е единственото дружество в структурата на ДитсманнЕнергоремонт, което е специализирано в монтажа и ремонта на тръбопроводи за високо и средно налягане в нефтено газовата индустрия. ЕР-Козлодуй е специализиран в ремонтните дейности на 5 и 6 блок в АЕЦ ”Козлодуй”.

Енергоремонт – Варна ЕАД

Енергоремонт – Варна ЕАД

Строително-монтажна и ремонтна дейност. Монтаж и ремонт тръбопроводи за високо и средно налягане в нефтено газовата индустрия.

Енергоремонт – Бобов Дол ЕАД

Енергоремонт – Бобов Дол ЕАД

Производството на метални конструкции и резервни части за електроборудване.

Енергоремонт – Русе ЕАД

Енергоремонт – Русе ЕАД

Производството на метални конструкции и резервни части за електроборудване.

Енергоремонт Раднево ЕООД

Енергоремонт Раднево ЕООД

Строително-монтажна и ремонтна дейност.

Енергоремонт Козлодуй ЕООД

Енергоремонт Козлодуй ЕООД

Строително-монтажна и ремонтна дейност.

Тотема ЕООД

Тотема ЕООД

Проектанска и инженерингова дейност.

Техенерго ЕАД

Техенерго ЕАД

Автоматизация и управление на технологичните процеси в енергетиката, управление и контрол на горивните процеси.

Електроимпекс АД

Електроимпекс АД

Сайтът на дружеството е в процес на изработка.