diggdiggdigg

ДитсманнЕнергоремонт
КОМПАНИЯ С НАД 45 ГОДИШЕН ОПИТ!

За нас

Инж. Теодор Осиковски

Главен Изпълнителен Директор ДитсманнЕнергоремонт
„ДитсманнЕнергоремонт” АД е компания с над 45 годишeн опит в проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на уникални метални конструкции, съоръжения и пълен инженеринг на проекти „под ключ” в енергетиката, инженерната инфраструктура, промишленото строителство, минната и газово нефтена промишленост. Ремонтните и монтажни услуги, поддръжка, модернизации и реконструкции на енергийни мощности и съоръжения в ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ и заводски централи са традиционните ни дейности, които станаха добра и стабилна основа за растежа ни и успешното навлизане в нови дейности. Богатият ни опит, научно технически потенциал и високвалифицирани специалисти ни позволиха да разширим пазарното си присъствие, да увеличим капитализацията и повиши инвеститорския интерес към компанията. Ние предоставяме изключително надеждно качество съгласно стандартите на ЕС и гарантираме качествено изпълнение на предоставените услуги. Потенциалът ни на практика е неизчерпаем, предлагаме затворен цикъл от услуги: консултиране, проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация, разполагаме със собствени ремонтни и производствени бази, оборудвани с най-съвременна техника, уникални машини и заваръчна техника. Ние сме в състояние да удовлетворим напълно изискванията на нашите клиенти. Работим на три континента, запазвайки традиционните си позиции и дейности в България. Опитът, потенциалът, качеството и висококвалифицирани специалисти ни правят стабилен, надежден и желан партньор на български и международни компании.

Политиката на
ДитсманнЕнергоремонт

Стриктни стандарти
Политиката на ДитсманнЕнергоремонт е насочена към удовлетворяване на изискванията на клиентите, отговарящо на националното законодателство и международните стандарти. Качеството на предоставените услуги е ключово и гарантира сигурност и надеждност на съоръженията от енергийната система и инженерната инфраструктура. Ние предоставяме изключително надеждно качество съгласно стандартите на ЕС, гъвкавост и инвестиции в производството, изпитанията, въвеждането в експлоатация, обслужването, ремонта, поддръжката и оптимизиране на цялата гама енергетично, топлофикационно и минно оборудване и съоръжения. Ние вършим това повече от 40 години на три континента, като нашата производствена база и място за ежедневна работа е в България. Ние сме се посветили на нашите клиенти и партньори. Нашата награда е тяхната удовлетвореност.
Ръководството на холдинга на базата на сертификат SA8000:2014, провежда активна и целенасочена политика по здраве, безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Опазването на околната среда е свързано с прилагането на най-добрите практики на корпоративно управление, които позволяват ефективното използване на наличните природни ресурси и запазването им за бъдещите поколения. Кадрите са най-големият капитал. Усилията на мениджърите на „ДитсманнЕнергоремонт” са насочени към развитието им и повишаване на мотивацията им. От доставчици и подизпълнители „ДитсманнЕнергоремонт” изисква да спазват принципите на Етичния кодекс.

Търгово предложение към акционерите на ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД

ДИЙТСМАН Н.В. като акционер притежаващ (пряко и непряко) 18 733 405 броя акции, представляващи 97.50 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на ДитсманнЕнергоремонт, ЕИК: 831914845, на основание чл. 149, ал. 1 и ал. 6 и чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК отправя ...

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 151, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че в ДитсманнЕнергоремонт е постъпило търгово предложение от „ДИЙТСМАН“ Н.В. (Dietsmann N.V.) към акционерите на ДитсманнЕнергоремонт за закупуване на 480 295 (четиристотин...

Продължават строително-монтажните работи на подстанция Карнобат

Обектът се финансира от ОП“ Транспорт и Транспортна инфарструктура“ и е част от проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци по жп линия Пловдив-Бургас-възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанци Бургас, Карнобат и Ямбол“ „Енергоремонт Холдинг“...

Стартира рехабилитацията на железопътния участък Стралджа-Церковски, която е част от проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

Днес, 31.08.2017 г.,  с церемония „първа копка“ официално бе дадено начало на рехабилитацията на железопътен участък Стралджа-Церковски, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. На церемонията присъстваха  зам.министър...