diggdiggdigg

ДитсманнЕнергоремонт
КОМПАНИЯ С НАД 45 ГОДИШЕН ОПИТ!

За нас

Политиката на
ДитсманнЕнергоремонт

Стриктни стандарти
Политиката на ДитсманнЕнергоремонт е насочена към удовлетворяване на изискванията на клиентите, отговарящо на националното законодателство и международните стандарти. Качеството на предоставените услуги е ключово и гарантира сигурност и надеждност на съоръженията от енергийната система и инженерната инфраструктура. Ние предоставяме изключително надеждно качество съгласно стандартите на ЕС, гъвкавост и инвестиции в производството, изпитанията, въвеждането в експлоатация, обслужването, ремонта, поддръжката и оптимизиране на цялата гама енергетично, топлофикационно и минно оборудване и съоръжения. Ние вършим това повече от 40 години на три континента, като нашата производствена база и място за ежедневна работа е в България. Ние сме се посветили на нашите клиенти и партньори. Нашата награда е тяхната удовлетвореност.
Ръководството на холдинга на базата на сертификат SA8000:2014, провежда активна и целенасочена политика по здраве, безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Опазването на околната среда е свързано с прилагането на най-добрите практики на корпоративно управление, които позволяват ефективното използване на наличните природни ресурси и запазването им за бъдещите поколения. Кадрите са най-големият капитал. Усилията на мениджърите на „ДитсманнЕнергоремонт” са насочени към развитието им и повишаване на мотивацията им. От доставчици и подизпълнители „ДитсманнЕнергоремонт” изисква да спазват принципите на Етичния кодекс.

Нов европейски общ регламент (ес) 679/2016 за защита на личните данни влиза в действие

Общ Регламент (ЕС) на Европейския съюз за защита на личните данни влиза в сила, считано от 25 май 2018г. Целта на Регламента е да предостави по-добра защита и конфиденциалност на личните данни на населението. В съответствие с новите разпоредби на Общ регламент за за...

Консорциум „СЕТ“ завърши рехабилитацията на жп отсечка Стралджа-Церковски

Консорциум „СЕТ“ завърши рехабилитацията на жп отсечка Стралджа-Церковски Консорциум „СЕТ“ завърши изпълнението на договор за рехабилитация на железопътен участък Стралджа-Церковски с ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“. На официална церемония  за завършване...

Дитсманн Енергоремонт завърши проект за възстановяне, ремонт и модернизация на три тягови подстанции

Дитсманн Енергоремонт завърши проект за възстановяне, ремонт и модернизация на три тягови подстанции Проектът се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.   “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД завърши изпълнението на проект “Рехабилит...

„ДитсманнЕнергоремонт“ сключи договор за ремонт и поддръжка на оборудване за оперативни процеси в България

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” възложи на „ДитсманнЕнергоремонт“ договор за ремонт и обслужване на оборудване за оперативния процес в рафинерията си в Бургас. 5-годишният договор включва извънгаранционно възстановяване на производственото оборудване чрез ремонт, изграждане, монта...